Elke week interviewen wij één van de deelnemers aan Move2Social Hart van Brabant over hun sociale onderneming. Deze week een interview met Miranda Poel van Poel Concept. Move2Social Hart van Brabant is het groeiprogramma voor sociaal ondernemers. Het programma bestaat uit tien workshops en verschillende expertsessies over verschillende onderwerpen van sociaal ondernemerschap. In de ochtend kwamen Loes de Volder van MamaLoes en August de Vocht van NoFoodWasted hun kennis over het sociaal ondernemen delen. In de middag heeft Loes Nijskens (KplusV) een workshop gegeven over impact meten.


 Wat doet jouw onderneming?

“Mijn onderneming maakt memorabele evenementen waarin mensen mee kunnen doen en mee kunnen denken. Daar waar een conflict is, wordt de angel eruit gehaald. Ik heb bijvoorbeeld in een krachtwijk in Tilburg, Jeruzalem, waar ook sociaal negatieve krachten spelen, een project uitgevoerd. Waar bewoners van die wijk worden betrokken. Waar de woningbouw en de bewoners, vooral de sceptische bewoners die vanuit het verleden nog negatieve gevoelens hadden over de renovatie, in een impasse waren geraakt. Ze waren sceptisch en negatief. Dat heb ik eigenlijk omgeturnd en hun actief laten deelnemen aan de verbetering van de wijk. Het verbeteren van de sociale cohesie, de verbinding tussen bewoners in de wijk. Maar ook het verbeteren van het imago van de wijk naar buiten. We hebben de activiteiten die we hebben uitgevoerd in een specifieke Jeruzalem krant gezet en weer mee laten drukken met een krant met een grotere oplage. De wijken buiten Jeruzalem, bijvoorbeeld Koningshaven, hebben zo ook het nieuws meekregen. Zij zagen wat er gebeurde. Heel positief, maar alles wat we beschrijven is ook gedaan.”

 Welke impact wil je gaan maken?

“Je moet het zo zien, als partijen tegenover elkaar staan, fungeer je als een soort bliksemafleider. Je gaat een evenement of een deelevenement organiseren. Deze evenementen staan op zichzelf, waarin mensen elkaars kracht en goede kanten laten zien. In dit project leverde het op dat de woningbouwvereniging minder negatief naar de bewoners keken. En de bewoners kijken positiever naar de woningbouwvereniging. “Aha, die maken dingen mogelijk.” Zonder dat het meteen een halleluja stemming wordt, want er zijn altijd negatieve geluiden. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. Dat is soms ook de moeilijkheid van dit soort projecten.”

“Wat ik probeer te bereiken is het leven een beetje dragelijker maken. Als je denkt ja, dat heb ik nodig! Dan ben jij mijn doelgroep. De negatieve dingen waar mensen zich aan vastklampen omturnen en dit ook draaglijker maken. In het groot en in het klein dus. Het liefst wil je vooral ook, als mensen zich slachtoffer voelen, op individueel- en op groepsniveau dat gevoel veranderen. Ik heb kunstacademie gedaan. Kunst en cultuur gebruik ik hierbij als een middel.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste lessen van het Move2Social programma?

“Los van alle specifieke bijeenkomsten, is de rode draad voor mij vooral de focus op het positieve. Niet op alles wat niet kan. Richt je op wat wel kan! De interactie en contacten met medecursisten is heel belangrijk. Omdat je van elkaar leert en omdat je dingen herkent en denkt: ‘daar sta ik dus niet alleen in’. Door middel van de vragen die gesteld worden, dat je dingen helder krijgt. Vooral veel houvast en richtlijn, hoe pak je dit nou aan? Waar doe je het voor als ondernemer? Het focussen op de hoofdzaak, duidelijk te formuleren en te kiezen waar je voor gaat.”

“Soms wist je iets al of voelde het al goed, maar door het programma vind je hiervoor de onderbouwing. Dat je ineens weet, dat doe ik allemaal niet. Want dat houd me af van het hoofddoel. Nu weet je het, dan sta je veel rustiger achter je beslissing. Je staat er veel bewuster in.”

Wat zou je andere impact ondernemers willen meegeven?

“Iedereen heeft een maatschappelijk doel, maar maak het ook zakelijk. Zet hoog in. Kom op voor jezelf en waar je voor staat. Dus ook het commerciële en het focus houden. Vooral voor jonge ondernemers. Fouten maken leer je van, maar soms is het fijn als anderen je een sluiproute geven. Dus zoek ook hulp van anderen, zodat je die fouten niet meer hoeft te maken.”