Elke week interviewen wij één van de deelnemers aan Move2Social Hart van Brabant over hun sociale onderneming. Deze week een interview met Willem van der Haven van Stichting Sinds 1965. Move2Social Hart van Brabant is het groeiprogramma voor sociaal ondernemers. Het programma bestaat uit tien workshops en verschillende expertsessies over verschillende onderwerpen van sociaal ondernemerschap. Dinsdag 28 mei volgden de deelnemers een sessie over financiering van Stefan Roothans (Rabobank) en een workshop over alternatieve financiering van Marc Kogels (Collin Crowdfund).

Hoe zijn jullie begonnen met jullie initiatief?

“Eigenlijk zijn we gestart vanuit mijn ervaring bij Humanitas. In de schuldhulpverlening heb ik veel mensen gezien die door het verliezen van hun baan afglijden naar armoede en daardoor met hun ervaring en talent langs de zijlijn van de arbeidsmarkt achterblijven. Met studenten was ik startups aan het begeleiden. Ik heb geprobeerd om hiertussen een koppeling te maken en een methodiek te ontwikkelen voor de doelgroep van 50-plus. We willen hen graag weer aan de gang krijgen zodat zij weer betekenis ervaren en impact toevoegen aan een deeloplossing van de arbeidsmarktproblematiek. Via sociale activering laten we hen op een andere manier kijken naar werk en inkomen. De arbeidsmarkt is een probleem en heeft een groot probleem.”

Wat willen jullie bereiken met dit initiatief?

“We draaien dit programma nu twee jaar. Een deel van het programma hebben we gedaan voor de gemeente Eindhoven en een deel voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zien dat het werkt. Uitstroom vanuit de uitkering van rond de 80%. Het programma heeft dus een groot positief effect. We zien ook dat het een maatschappelijke behoefte vervult. Eigenlijk is het idee dat dit straks een functie vervult in alle gemeenten die te maken hebben met deze arbeidsmarktproblematiek. Het gaat voor ons ook om het opschalen en het uitbreiden van het netwerk. Bij ons gaat alles om samenwerken en hoe kunnen we het hier samen aanpakken om het groter te maken. De pijn zit bij de oudere werkzoekenden en de overheid. De mensen die meedoen hebben een gevoel van te zijn afgedankt, wij tellen niet meer mee. Je praat over onbenut talent en onbenutte ervaring in een kenniseconomie, dat klopt gewoon niet.”

Waar zijn jullie tot nu toe het meest trots op?

“Wat we neergezet hebben. Kijk naar een aantal reviews van de deelnemers die hebben meegedaan en wat zij vertellen wat het voor hen heeft betekend. Dat zegt voor mij alles. Daar krijg ik kippenvel van. Dat zijn echt mensen die in de put hebben gezeten. Die hebben met hun handen in het haar gezeten en hebben gedacht wat moet ik nu gaan doen. Ik heb geen inkomen meer. Ik weet niet waar ik mijn zoektocht moet beginnen. Die mensen hebben door middel van dit programma stappen kunnen zetten en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dan zie je blije gezichten. Ik kom natuurlijk uit een heel andere wereld. De keiharde commerciële wereld. Heel zwart-wit en waar het eigenlijk alleen draait om het geld. Nu gaat het om betekenis en mensen. Ik zie veel dankbare gezichten. Blije gezichten. Dat is echt heel wat anders dan wanneer je aan het eind van het jaar in de bonuscultuur meedoet. Dit geeft mij en mijn team veel meer voldoening.”

Wat maakt jullie traject zo succesvol?

“De combinatie van persoonlijke aandacht, een groepsdynamisch proces en het team dat het draagt. Eigenlijk voeren we niet onze ideeën uit. Het is een stramien en een methodiek dat we hebben neergezet. Wij spelen in op de behoefte van de deelnemers. Het is voor een deel een aanbod gestuurd programma. Maar het grootste gedeelte is vraaggericht. Mensen die vragen: ‘hoe kun je mij helpen?’ Wij proberen daar een oplossing voor te bedenken wat de persoon in kwestie gaat helpen. De doelgroep heeft veel houvast aan elkaar. Deelnemers met verschillende competenties, talenten en achtergronden werken samen. Dat resulteert in de goede dingen.”

Wat zijn de geleerde lessen van Move2Social tot nu toe?

“Het zijn toch andere inzichten. Het gaat veel meer om beleving. Het gaat niet om de organisatie, want de organisatie vervult iets wat de wens is van de deelnemers en daar creëer je die impact mee. Het is een lijn die je uitzet. Maar het is de vraag vanuit de markt waar je een oplossing voor probeert te vinden.

De opmerkingen die gemaakt worden door de andere deelnemers van Move2Social, dat is gewoon hartstikke waardevol. De workshops zijn gewoon heel interessant, en daardoor krijg je ook weer nieuwe ideeën en kom je ook weer tot andere aanpassingen bij je eigen initiatief. Het blijft een heel denkproces.”

Wat zou je andere impact ondernemers mee willen geven?

“Het kwam net ook voor in het verhaal van Plastic Whale, als je erin gelooft ga het dan ook doen. Die tip heb ik ooit gekregen van Bruno Bruins (Minister voor Medische Zorg en Sport). We zijn toen met dit plan gaan kijken hoe kunnen we gaan samenwerken met het UWV. Hij zei: ‘dat gaat je niet lukken, want dit is niet mijn politieke opdracht. Maar ik vind het zo’n top plan dus ga het vooral doen’. Je moet dus volhouden en vooral niet denken in geld, maar in resultaten en impact. Dan ben je gewoon op de goede weg. Blijf die weg volgen en de voldoening krijg je van de mensen waar het om gaat. De toekomst ziet er naar uit dat het kan. Dan is het een kwestie van volhouden en doen waarin je gelooft. Onze call-to-action is daarom gericht naar de maatschappelijke organisaties en de overheid om op het gebied van arbeidsmarkt met ons samen te werken om nog meer impact en betekenis te creëren voor de doelgroep van 50 plussers die heel graag mee willen doen.”