Afgelopen donderdag 9 mei 2019 zijn 11 nieuwe deelnemers in Hart van Brabant gestart met het programma! Het betreft een uiteenlopende groep ondernemers die de komende acht weken aan de slag gaan met het vermarkten van hun initiatief om maatschappelijke impact te genereren.

Na een uitgebreide kennismaking en pitches van de deelnemers in de ochtend, volgde de module Ondernemerschap. Want wat is sociaal ondernemerschap en hoe verhoudt het zich tot het reguliere ondernemerschap? Het invullen van een Social Business Model Canvas (SBMC) zorgde voor het kritisch onder de loep nemen van het eigen initiatief. Diverse vragen werden gesteld, wat is het exacte probleem waar het initiatief zich op richt, welke doel wil je bereiken, voor welke gebruiker? En wie gaat het financieren? Vragen die een leidraad vormen voor het gehele programma.

Een positieve start, met veel uitwisseling en enthousiasme voor de rest van het programma!