De acht sociale startups van Move2Social zijn de afgelopen maanden hard aan het werk geweest om hun maatschappelijke en ondernemende ambities waar te maken. De uiteenlopende en vernieuwende business ideeën hebben geleid tot concrete business plannen. Nu de next steps! Tijdens het slotevent op 3 juli in Oisterwijk pitchen de ondernemers hun plannen aan een divers publiek van belangstellenden, waaronder financiers en netwerkpartners. Hier moet je bij zijn!

Op 1 mei 2018 ging het programma van start. De diverse workshops, expertmeetings en excursies naar o.a. Het Goed in Boxtel hebben allemaal bijgedragen aan de hoofddoelstellingen van het programma: kennis en vaardigheden opdoen in het sociaal ondernemen, impact zichtbaar maken en verbreding van het netwerk. Toch leerden de ondernemers het meest van elkaar. Samen bouwen aan sociale impact!

Uitsluiting van dove kinderen? “Ik dacht het niet!” aldus Roxane Houshmand, één van de deelnemers van Move2Social. Als moeder van een slechthorend en een doof kind kwam ze erachter dat kinderen met een auditieve beperking vaak weinig tot geen educatie krijgen in de creatieve vakken. Hierdoor missen deze kinderen een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. Dat moet toch anders kunnen? dacht Roxane. Kinderatelier Kleinkunst biedt dove en slechthorende kinderen de gelegenheid om op een speelse en leuke manier in contact te komen met kunst en cultuur aangeboden in hun eigen moedertaal, Nederlandse Gebarentaal (NGT). De taal van kunst hoort immers iedereen.

Benieuwd naar Roxane en de andere initiatieven van Move2Social? Kom op 3 juli naar Tiliander in Oisterwijk en laat je inspireren door VibeActive, Staarteters, GoG, Mentorhulp Oisterwijk, Kinderatelier Kleinkunst, Onderwijs Avonturen, Cencirium en Dementie Coöperatie Oisterwijk. Het slotevent begint om 13.00 en duurt tot 17.30. 

Aanmelden? Dit kan door een mail te sturen naar info@move2socialhartvanbrabant.nl