Elke week interviewen wij één van de deelnemers Move2Social Twente, het groeiprogramma voor sociaal ondernemers met een idee of reeds bestaande onderneming. Deze week geeft Peter Waldt jullie een inkijkje in het initiatief BEMO.

Op donderdag 14 november waren we te gast bij Sociaal Onderneming Stayble, een van de oud-deelnemers van Move2social! Op deze dag werden de mogelijkheden rondom sociale inkoop en Social Return On Investment besproken. Ook kwam het Werkplein langs om uitleg te geven over de mogelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens werden de ervaringen van Stayble gedeeld, door ondernemer Mirjam Braakhuis. In de middag maakten de deelnemers kennis met business coaches, die een diversiteit aan expertise inbrengen waar de ondernemers gedurende het programma een beroep op kunnen doen.  

WAT DOET JOUW ONDERNEMING?

Met BEMO hebben we de slogan: “Meedoen is verbinden, verbinden maakt vitaal, vitaal maakt mobiel.” We willen mensen mee laten doen en verbinden met jong en oud, middels het verbeteren van hun mobiliteit. Eenzaamheid, we kunnen het probleem niet oplossen, maar wel voorkomen en verkleinen. Vooral door mensen die zich normaliter in een isolement bevinden te mobiliseren. Met BEMO geven we mensen die bijv. zelfstandig wonen net het zetje om ergens naartoe te kunnen, middels ondersteuning met flexibel elektrisch vervoer. Mensen zeggen geregeld, ik wil wel, maar het bestaande vervoer is niet flexibel. We moeten proberen aan te sluiten op mogelijkheden van mensen en voorliggende voorzieningen in de wijk verbeteren. Daar waar de regiotaxi wordt afgeschaft, of deze te weinig flexibel is, is BEMO in te zetten. Iemand moet het kunnen bestellen, en daarmee aan de slag kunnen op een manier die hij of zij fijn vindt.  

HOE WERKT HET?
Het vervoer van BEMO kan jou overal heen brengen in en rondom jouw wijk. We willen starten op gemeente en wijkniveau. Het elektrische wagentje heeft namelijk een actieradius van 120 km. Als het in een gemeente lukt, en die wil dat ook doen, dan kunnen ze uitbreiden naar meerdere wijken en gemeenten. De software voor aansturen en bestellen van BEMO is over te nemen en dan kunnen ze zelf lokaal verder gaan.

Met een app kunnen klanten BEMO bestellen en dan word je door het voertuig opgehaald. Voor de mensen die niet met een app willen of kunnen werken is ook een strippenkaart beschikbaar. Die is aan te schaffen bij de lokale middenstand in een wijk of gemeente. We willen echt met buurthuizen en het mkb, oftewel winkeliers samenwerken. Het gaat over het maatschappelijk rendement, mensen bij elkaar te brengen.

WELKE IMPACT PROBEER JIJ TE MAKEN?
BEMO kan er voor zorgen dat mensen uit hun huis komen, waar ze dit eerder niet deden omdat ze het bijvoorbeeld te ingewikkeld vonden met het bestaande openbaar vervoer te reizen. We kunnen mantelzorgers die normaal vervoer verzorgden ontzorgen.

WAT ZIJN TOT NU TOE VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE LESSEN VAN MOVE2SOCIAL?
Gezien de diverse groep mensen en verscheidenheid aan ondernemingen maatschappelijke missies leer je veel van elkaar. Je krijgt bepaalde inzichten door andere deelnemers. Je kunt dit wel  doen of dat doen. Deze samenstelling van de groep is waardevol, ik haal hier veel lessen uit.  Een van de lessen is bijvoorbeeld: “Geef niet op.” Zoals Mirjam Braakhuis van Stayble aangaf. Dat doe ik ook niet.

WAT WIL JIJ ANDERE IMPACT ONDERNEMERS MEEGEVEN?
Ga voor professionele onderneming, maak er geen houtje touwtje project van. Maak het project zo dat het bestaansrecht heeft en echt iets toevoegt, zodat het na een jaar nog steeds bestaat. Start daarom kleinschalig, probeer niet te groot, dat lukt vaak niet. Zie het ontwikkelen van een onderneming dus niet als iets wat je erbij doet, als een soort project. Maar ga doelgericht aan de slag. Denk niet dat het makkelijk zal zijn, maar weet dat het ook verder zal en kan gaan.