Elke week interviewen wij één van de deelnemers aan Move2Social Hart van Brabant over hun sociale onderneming. Deze week een interview met Jolanda Wolters van COUCHING. Move2Social Hart van Brabant is het groeiprogramma voor sociaal ondernemers. Het programma bestaat uit tien workshops en verschillende expertsessies over verschillende onderwerpen van sociaal ondernemerschap. 

Wat doet jouw onderneming?

Ik bied coaching en therapie aan jongeren, waarvan de ouders de financiële middelen niet hebben om coaching of therapie te betalen. De jongeren die in deze omstandigheden opgroeien zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar lijden hier wel onder. Naast de algemene problemen die een puber kan ervaren hebben jongeren die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen meer kans om zich angstig, afhankelijk en ongelukkig te voelen. Armoede geeft vaak stress en spanning. Deze kinderen lopen een groter risico om problemen in hun ontwikkeling te krijgen.

Ik werk met bedrijven die duurzame inzetbaarheid van werknemers belangrijk vinden. Ik bied preventieve en curatieve coaching en therapie aan om verzuim te voorkomen of te minimaliseren. Voor iedere werknemer die COUCHING begeleidt, wordt een sessie aan een jongere in armoede gratis gegeven. Jongeren zijn immers de toekomstige werknemers voor het bedrijfsleven.

Hoe ben je als sociaal ondernemer begonnen?

Ik heb sinds 2016 mijn eigen praktijk COUCHING. Ik geef coaching en therapie aan jongeren en volwassenen met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij kun je denken aan mensen die last hebben van perfectionisme, sociale angst, faalangst, stress of burn-out.

Wat mij opviel bij het aannemen van cliënten is dat geld een belangrijke factor speelt bij het aanvragen van begeleiding. Zolang als ik me kan herinneren, vind ik het belangrijk als mensen zich goed voelen, zoals ze zijn. Dat ze hun kwaliteiten en talenten zien en dat ze zich bewust zijn van hun valkuilen en uitdagingen, zodat ze hieraan kunnen werken. Jezelf ontwikkelen is een doorlopend proces en dat zal altijd zo blijven. Jezelf ontwikkelen is niet altijd gemakkelijk en begeleiding krijgen van een coach of therapeut kan hierbij welkom zijn. Coaching en therapie zie ik als een cadeautje voor jezelf. Het was voor mij niet acceptabel dat het hebben van geld bepaalt of coaching voor je is weggelegd. Ik ben gaan nadenken hoe ik coaching en therapie kan aanbieden voor iedereen die wil werken aan zelfontplooiing, zelfregie en empowerment, ook als je weinig tot geen financiële middelen hebt.

Welke impact probeer jij te maken?

Door mijn sociaal ondernemersidee leert een jongere om op een andere manier te kijken naar de situatie waarin hij zich bevindt of de problemen die hij ervaart. Hij kan hierdoor andere keuzes maken, waardoor er een gedragsverandering ontstaat. Op deze manier krijgt de jongeren meer veerkracht, worden kwaliteiten aangesproken en vaardigheden ontwikkeld en groeit het zelfvertrouwen, autonomie en zelfbewustzijn.

Geld mag niet de reden zijn dat je geen coaching of therapie kan krijgen om je persoonlijk te ontwikkelen. Hierdoor ontstaan er meer gelijke kansen binnen de maatschappij op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wanneer een jongere beter in zijn of haar vel zit, zorgt dit voor minder verzuim op school, betere schoolresultaten, een positieve houding oftewel, het sociaal welbevinden wordt vergroot.

Wat zijn de geleerde lessen van vandaag?

Wordt verliefd op het probleem en niet op de oplossing! In het traject van move2social heb ik mijn ondernemersidee iedere keer bijgeschaafd totdat het zowel past bij mij als bij de doelgroep. Ik heb geleerd om dicht bij mezelf te blijven, veel in gesprek te gaan met verschillende mensen met ieder hun eigen kennis, kunde en expertise en dat er een goed plan moet liggen om mijn onderneming succesvol te laten zijn.

Wat zijn tot nu toe voor jou de belangrijkste lessen van Move2Social Hart van Brabant?

Valideren is nodig. Kloppen mijn aannames? Als sociaal ondernemer kun je pas impact maken als ook het zakelijke deel goed is vormgegeven.

Wat wil jij andere impact ondernemers meegeven?

Geloof in de impact die jij kan maken. Deel je talent met anderen, zodat jouw talent een brug vormt om mensen met elkaar te verbinden, maar zorg dat de constructie (een goed businessplan) van de brug goed is.