Op woensdag 21 maart presenteerde 8 enthousiaste sociaal ondernemers hun businessplannen tijdens het pitchevent dat plaatsvond bij Werkplein Fivelingo in Appingedam. De zaal was vol! Gedurende 3 maanden hebben de ondernemers hard gewerkt aan het business plan voor hun sociale onderneming. Met als finale inspirerende pitches voor een grote groep belangstellenden en netwerkpartners, waaronder mogelijke financiers.

Inleidende sprekers waren Meindert Joostens (wethouder gemeente Delfzijl) en Riek Siertsema (directeur Stichting Perspectief Groningen 2025). Gerard Kremer, voorzitter MKB Nederland Noord, deed een oproep voor meer durfinvesteringen in Nederland: “Je kunt nog zo’n prachtig plan hebben, maar als je niet het geld hebt om dat plan te verwezenlijken dan verdwijnt het in de kast. En dat zou toch doodzonde zijn”. De toon werd gezet. Nu was het de beurt aan de sociaal ondernemers.

Sport4connect, Social Fit Club, Vitalixer, Ziltlab, HTC Fivel, Het Groen Gasthuis, Werkplaats Karstens en Joustra Stoelverzorgers namen deel aan het programma en presenteerde hun plannen om op een ondernemende manier maatschappelijke impact te realiseren. De doelen van de ondernemingen gingen over het creëren van werkgelegenheid voor mensen die al geruime tijd aan de kant staan. Over het in beweging krijgen van ouderen. Over nieuwe manieren om circulair voedsel te verbouwen. Over nieuwe vormen van zorg voor ouderen met dementie.

Riek Siertsema (stichting perspectief Groningen 2025) sloot af: “Dit is het ondernemerschap van de toekomst. De purpose economy. Ik ben verheugd wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Nu is het tijd voor investeerders om hierbij aan te haken”. Een succesvolle afsluiting van Move2Social Noord Groningen!