Speciaal voor sociaal ondernemers is er een Social Business Model Canvas KplusV ontwikkeld door KplusV die tevens wordt gebruikt als rode draad voor het programma. Het verschil met een reguliere canvasmodel is dat wordt bekeken welke maatschappelijke impact wordt gecreëerd en wie hiervoor zal betalen. Daarnaast is deze versie uitgebreider dan vele andere canvasmodellen.