Ondernemen met Impact

Wat is Move2Social?

 
Move2Social is een programma voor sociaal ondernemers en hun stakeholders, waarbij de sociaal ondernemers een ondersteuningsprogramma krijgen aangeboden en begeleiding krijgen bij het opstellen van een businessplan. Daarnaast worden zij geholpen bij het vergroten van hun netwerk en krijgen ze concreet mogelijkheden voor financiering aangereikt waarmee zij hun idee naar de markt kunnen brengen of verder kunnen groeien. Move2Social is een unieke samenwerking van diverse partners: onderwijs- en kennisinstellingen, informals, banken, overheid, ondernemerscentra en het bedrijfsleven slaan de handen ineen. Zo ontstaat een uniek netwerk van contacten en expertise waarmee sociaal ondernemers écht een stap kunnen maken.
 

 

Waarom sociaal ondernemerschap?

 

De samenleving verandert. De contouren van de verzorgingsstaat maken plaats voor de participatiesamenleving. Een samenleving met meer ruimte voor inwoners- en ondernemersinitiatieven samen met een kleinere, doch slagvaardige overheid. Vanuit de gedachte dat de overheid maatschappelijke vraagstukken niet alleen kan oplossen, zoekt zij naar partnerships en innovatieve oplossingen. In dit gat springen ondernemers die impact vooropstellen en zo een directe bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken hebben betrekking op thema’s als duurzaamheid en circulaire economie, zorg, welzijn en inclusieve arbeidsmarkt. In het regeerakkoord van oktober 2017 staat expliciet dat er meer ruimte moet zijn voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen. Voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken leven er allerlei geweldige ideeën bij inwoners, (aspirant-)ondernemers en bedrijven. De kunst is om die ideeën op een ondernemende manier werkbaar te maken, want niet alle ideeënmakers zijn ondernemer, en sommige ondernemers kunnen juist hun voordeel doen met goede, vernieuwende ideeën. We geloven dat er in elke regio in Nederland volop interessante en levensvatbare ideeën zijn voor ondernemerschap met maatschappelijke impact. Met Move2Social brengen we deze ideeën verder.

Sociaal ondernemerschap versnellen en verstevigen

Waarom Move2Social?

Move2Social doorbreekt groeibarrières. Met Move2Social verstevigen we sociaal ondernemerschap in de regio. Uit onderzoek blijkt dat het aantal sociaal ondernemers in Nederland groeit en dat zij zorgen voor maatschappelijke impact. Denk hierbij aan het vergroten van werkgelegenheid en arbeidstoeleiding, het verbeteren van de leefomgeving en het milieu, het stimuleren van de circulaire economie, werken aan armoedebestrijding, bevorderen van het langer zelfstandig thuis wonen en/of het vergroten van de sociale welvaart en cohesie. Het starten of opschalen van een sociale onderneming blijft een uitdaging. Er zijn ruwweg drie groeibarrières waar sociale ondernemers in de regel tegenaan lopen:

  1. Professionalisering: het opstellen van een haalbaar businessplan en het formuleren van een kansrijke financieringsaanvraag in geval van een financieringsbehoefte.
  2. Het verwerven van startkapitaal: toegang tot financieringsmogelijkheden.
  3. Last but not least: het netwerk. Een netwerk van (sociaal) ondernemers en geïnteresseerde, betrokken stakeholders. De verbinding tussen onderwijs, overheid, ondernemers en financiers wordt als zeer positief en zinvol ervaren door de deelnemers van Move2Social.

Move2Social ondersteunt sociaal ondernemers met het wegnemen van deze barrières.

Wat schrijft de pers over Move2Social?

Move2Social in de media

Doe je ook mee?

Inschrijving

Voorwaarden en inschrijven Move2Social werkt regionaal. Als Move2Social in jouw regio actief is, kun je jouw idee voor sociaal ondernemerschap aanmelden via de regionale Move2Social-website.

Voorwaarden voor deelname

  • Jouw onderneming is gevestigd of zal zich vestigen in de desbetreffende regio.
  • In jouw onderneming staat maatschappelijke impact voorop.
  • Je genereert inkomsten uit de markt en investeert (een deel van) de winst in je onderneming.
  • Jouw idee voor een sociaal onderneming bevindt zich in de startfase en is klaar om de markt te betreden of jouw sociaal onderneming bestaat maximaal drie jaar, maar het lukt je niet om tot een goed businessmodel te komen.
  • Je neemt zelf deel aan het programma en woont alle sessies bij.

Alle informatie bij inschrijving en deelname wordt vertrouwelijk behandeld.

De laatste actualiteiten

Nieuws

Al het nieuws

Initiatiefnemers en betrokkenen

Partners

KplusV en Rabobank Foundation werken samen om Move2Social in zoveel mogelijk regio’s in het land te versterken. Inmiddels is het programma Move2Social gestart in onder andere Twente, Rotterdam, Noord Groningen en Amersfoort. Wilt u meer weten of wilt u aanhaken als partner, of optreden als ambassadeur in uw regio om dit programma mede helpen op te zetten? Neem dan contact op met Corine Janssen, via 06- 27085581 / c.janssen@kplusv.nl

KplusV_logo

Meer informatie

Contact

KplusV werkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Met het programma Move2Social werken we samen met partners aan het waarmaken van dromen van de deelnemers aan Move2Social: het starten van een kansrijke, duurzame sociale onderneming!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maxime Kalse, via 06-82606189 of m.kalse@kplusv.nl