Begin 2017 hebben 12 partners gezamenlijk besloten Twente Move2Social te ontwikkelen, een stimuleringsprogramma voor Sociaal Ondernemers. Het programma bestaat uit een selectieprocedure, 10 inhoudelijke modules die de ondernemers van idee naar business case helpen, vijf expert meetings, een ondernemerscoach en als slotstuk een pitchevent waarbij de sociaal ondernemers hun (financiële) hulpvraag bij de betrokken partners neerleggen. In 2017 is het programma – van steeds ca. drie maanden- tweemaal uitgevoerd. Hier beschrijven we de eerste resultaten van de eerste groep, en de prognoses voor 2018.

Resultaten eerste ronde 2017
Voor de zomer heeft de eerste ronde plaatsgevonden. Uit 48 aanmeldingen zijn door de partners 11 deelnemers geselecteerd. Alle 11 hebben het hele programma doorlopen, en dus een business case ontwikkeld. We zagen dat de sociaal ondernemers zich in verschillende fases van ontwikkeling bevonden: sommigen waren al jaren bezig, andere hadden alleen een idee en eerste schets op papier.
Tijdens de pitchbijeenkomst zijn een aantal goede plannen gepresenteerd, en is voor negen initiatiefnemers interesse getoond voor afspraken over financiering. Het gaat hierbij zowel om leningen (bank), giften (fondsen) als subsidies/instrumentarium vanuit EAA (gemeente) of een combinatie daarvan. In verband met de zomervakantie zijn deze gesprekken in augustus en september gestart.

Qua werkgelegenheid levert dit voor Twente extra werkgelegenheid op, voor mensen met een verschillende achtergrond. We kunnen deze werkgelegenheid onderverdelen in reguliere banen, nieuwe banen voor mensen uit de bestaande oude Sociale Werkvoorziening, banen voor mensen met een loonkostensubsidie, leer/werkbanen voor statushouders/nieuwkomers en algemene leer/werkbanen, bijvoorbeeld voor het upgraden van MBO2 opleidingsniveau naar niveau 4.

De eerste resultaten in november 2017 zijn:

Soort werkgelegenheid Aantal
Reguliere banen 12
SW banen reguliere bedrijven 4
Overige banen met loonkostensubsidie
Leer/werkbanen statushouders 30
Leer/werkbanen algemeen 11

 

De verwachting voor 2018 is:

Soort werkgelegenheid Aantal
Reguliere banen 30
SW banen reguliere bedrijven 10
Overige banen met loonkostensubsidie 10
Leer/werkbanen statushouders 30
Leer/werkbanen algemeen 20

 

Hierbij is het belangrijk te beseffen dat de realisatie is begonnen, maar nog niet gereed is. Dat kan ook niet: een bedrijf als Farm Food bijvoorbeeld gaat in een nieuwe bedrijfshal werk bieden voor – als eerste streven- 10 extra mensen met een beperking, (streven 2019: 25) waar ze dat nu voor tien mensen doen vanuit drie kleinere locaties. Die hal moet wel eerst worden gebouwd, en daarvoor definitief gefinancierd. De KPI’s die zijn opgesteld aan het begin van het project kunnen worden getoetst in het jaar T-1 of zelfs T-2, het is nog te vroeg om de definitieve resultaten nu al vast te kunnen stellen.

Deze impact staat nog los van gerealiseerde impact op innovatief ondernemerschap in zorg en welzijnsinitiatieven, en duurzaamheid. Zo werkt Hassing Totaalstoffering met in Twente geproduceerd duurzaam textiel en met verwerking van materiaal uit de eigen afvalstroom aan Feeling Home pillows & furniture. Kussens en meubels geproduceerd met inzet van statushouders.

Financiering initiatieven
In de eerste ronde is 335 K gefinancierd door de Rabo Foundation, Start Foundation, en de gemeente Enschede. Over nog eens 1.1 mio zijn de onderhandelingen met fondsen en de Rabo bank nog niet afgerond. Resultaat wordt verwacht medio december.

Ronde 2: start oktober 2017
In oktober is gestart met de tweede ronde, die op 14 december wordt afgesloten. Er zullen acht deelnemers pitchen voor de partners om hun hulpvraag voor kennis, netwerk of financiering aan hen voor te presenteren.

Vooruitblik 2018
Tijdens de tussentijdse evaluaties hebben partijen aangegeven door te willen met Twente Move2Social. Uiteraard met het uitgangspunt dat een groot deel van de financiering van het programma door marktpartijen gedragen moet worden. En vooral: dat de initiatieven van de sociaal ondernemers in- en met de markt gebaseerd blijven op een duurzaam verdienmodel.