10 Workshops

De versneller bestaat uit tien workshops en vijf expertsessies en vindt plaats in drie tot vier maanden. Er zijn een achttal uitvoeringsdagen. Tussendoor wordt er met een coach gewerkt aan het businessplan en eventuele financieringsaanvraag. De verwachting is dat deelnemers  gemiddeld 4-8 uur besteden aan opdrachten, gesprekken met businesscoach of werken aan het eigen businessplan. De thema’s voor de workshops zijn de onderdelen van het Sociaal Business Model Canvas, gestructureerd in een ‘Why, How en What’ model: De maatschappelijke impact, de marktpropositie, de organisatie van de onderneming, markt en klant, en de geldstroom: verdienmodel en realisatie impact. Een pitchtraining is opgenomen om een financieringsvraag goed voorbereid te presenteren aan financiers tijdens het slotevent.

Expertsessies

Tijdens de expertsessies worden gastsprekers uitgenodigd voor een inspirerende sessie, op behoefte van de deelnemers. Expertsessies zijn georganiseerd op de thema’s als impact en impactmeting,  overheidsinstrumenten voor (gesubsidieerd) werk en toeleiding naar werk, circulaire economie en duurzaam ondernemen, en organisatie en rechtsvorm.

Begeleiding door Businesscoach

Tijdens het programma worden deelnemers gekoppeld aan een businesscoach. De coach heeft ruime ondernemerservaring, kan de deelnemer adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van een businessplan en helpen bij de voorbereiding van de pitch voor de financieringstafel. Daarnaast beschikken zij vaak over een breed netwerk waar je toegang toe krijgt en bieden zij de deelnemers inspiratie en support.

Financiering en netwerk

Aan het einde van het programma vindt het slotevent plaats met als hoogtepunt de pitches van alle deelnemers voor de partners. Dit is een belangrijke mijlpaal van Move2Social. Hier krijgen de deelnemers namelijk de gelegenheid de gevraagde financiering, netwerk of kennis ‘op te halen’ bij belangstellenden (zoals de overheid, fondsen, informal investors, regionale investeerders of de bank) om hun idee te verwezenlijken en maatschappelijk impact te maken.